Homogenising

A homogenised lot of granules or regrind is essential for smooth feed-in to your or your customers extruders and injection moulding machines. Homogenising plastic granules and regrind is one of our core activities. To maximise quality and efficiency, we focus exclusively on lots between 25 and 125 tonnes, and we use a top-of-the-line Combiflow® blender.
You tell us what you need, and we create a customised blending procedure to achieve your desired specs. We can homogenise your granules and regrind based on material type, colour, MFI, and density.

Homogenising = Adding value = Increasing margin

Homogenising isn’t all that difficult in itself – certainly not when you’ve been doing it for a long time, as we have at Verkooijen. But the combination of ultra-short response time, brainstorming a solution to your specific problem, scheduling the job, executing it, and delivering a spic-and-span result within just a few days – all according to ISO 9001 – is where we stand out from the crowd (if we do say so ourselves). Your major advantage is the value we add through homogenisation. Within just a few days, we transform a problematic lot of plastic granules or regrind from off-spec to near-prime, at a cost that’s just a fraction of its increase in value. The maths speaks for itself.

Blending and homogenising granules and regrind

Verkooijen has two blending silos. We blend granules and regrind according to Coperion Waeschleâ Combiflow® principle. Each silo has a capacity of 250 m3. We use completely separate systems – silos, blowers, and sluices – for granules and for regrind.
The temperature of the air entering the blower is fully controlled, independent of the outside temperature. The air is filtered so that 100 percent clean air is pumped into the granules or regrind. That way, we prevent contamination by even the tiniest unwanted particle in the air taken in.

 

Homogeniseren = waarde toevoegen = marge toevoegen

Homogeniseren is op zich niet zo ingewikkeld. Zeker niet als je dat, zoals wij bij Verkooijen, al heel lang doet. Maar de combinatie van ultra-korte responsetijd, meedenken om uw probleem op te lossen, de klus inplannen, uitvoeren en volgens ISO-9001 binnen enkele dagen spic & span opleveren, dát is waar wij ons in onderscheiden. Uw grote voordeel is de waarde die wij toevoegen met homogeniseren. Binnen enkele dagen transfereren wij een probleempartij kunststof granulaat of maalgoed van off-spec naar near-prime. De verkoopwaarde van die partij neemt daardoor substantieel toe, tegen een fractie van de kosten die u bij ons maakt. De calculatiemodellen spreken voor zich.

Mengen en homogeniseren van granulaat en maalgoed

Verkooijen beschikt over twee mengsilo’s. Mengen geschiedt volgens het Combiflow® Principle van Coperion Waeschle.
Elke silo heeft een capaciteit van 250 m3. Granulaten worden gescheiden behandeld van maalgoed door toepassing van gescheiden installaties: silo’s, blowers en sluizen. De ingangstemperatuur van de lucht naar de blower wordt volledig temperatuur-gestuurd, onafhankelijk van de buitentemperatuur, en gefilterd om volstrekt schone lucht in granulaat of maalgoed te pompen. Hierdoor sluiten we uit, dat contaminatie optreedt door zelfs maar de geringste vervuiling van de aangezogen lucht.Latest news

Extra warehouse capacity of 11.000m² 

Recently we increased our warehouse capacity to a total of 80.000m2.

Due to a ongoing demand for more storage we decided to open a second location in Meer, next to the E19 motorway.